Automatiseer in volle vertrouwen

Een basisvoorwaarde om te kunnen starten met automatisatie is dat de juiste informatie gekend is van de te behandelen goederen. Intelligente controle-units inspecteren daarom de vorm, gewicht of andere kenmerken. De resultaten van deze checks kunnen later zelfs nuttig zijn voor de controle van de status op een bepaald moment in het proces. Ook tracking & tracing via barcode, 2D/3D-matrix, RFID enz. horen hieronder thuis.